คุนหมิง

 

เส้นทางคุนหมืง  สายการบินไทย

เส้นทางคุนหมิง  สายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์

KUNMING,CHINA

Promotion 

 

 

BEIJING,CHINA

AIRLINES

MAX STAY

ONEWAY

ROUNDTRIP

CONDITION

 Thai Airways.

 

45 Days./GV2

45 Days.

3 Months.

1 Year.

1 Year.

19,100 THB.

18,500 THB. 

 20,600 THB.

 23,950 THB.

 31,995 THB.

 Sri Lankan Airlines.

 

45 Days.

6 Months.

1 Year.

1 Year.

8,650 THB.

14,900 THB.

22,200 THB.

30,200 THB.

 Air China.

 

45 Days.

3 Months.

12 Months.

1 Year.

12,850 THB.

19,100 THB.

20,600 THB.

22,300 THB.

SHANGHAI,CHINA

AIRLINES

MAX STAY

ONEWAY

ROUNDTRIP

CONDITION

Thai Airways.

45 Days./GV2

45 Days.

1 Year.

1 Year.

16,500 THB.

17,985 THB.

19,500 THB.

22,275 THB.

27,650 THB.

China Eastern.

45 Days.

3 Months.

6 Months.

1 Year.

1 Year.

10,250 THB.

14,200 THB.

17,200 THB.

18,400 THB.

19,500 THB.

More Articles...

Infomation

ติดต่อคุณแบงค์
02-8870291, 02-8726433  กด 4, 087-1599348      
(กรุณาแจ้งว่าเป็นลูกค้าจาก Website)
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adress

123/24 Soi 21/1 Budhamonton 2
RD.Taweevattana Salathammasop  District, Bangkok 10170

Hot Line!!

Tel.+66(0)28870291,
02-8726433 กด 4

Cell Phone. 66(0)87-1599348

Fax. +66(0)2-8870291

Bangkok Office

09.00 a.m.-06.00 p.m.
Monday - friday

09.00 a.m.-01.00 p.m.
Saturday