โปรโมชั่นต่างประเทศ

โปรโมชั่นสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

สิงคโปร์                  ราคารวมภาษีแล้ว    7,970 บาท     ตั๋วแบบเดี่ยว          อายุตั๋ว 14 วัน

สิงคโปร์                  ราคารวมภาษีแล้ว    6,970 บาท     ตั๋วแบบGV2          อายุตั๋ว 14 วัน

นาริตะ                    ราคารวมภาษีแล้ว  20,785 บาท     ตั๋วแบบเดี่ยว          อายุตั๋ว 14 วัน

นาริตะ                    ราคารวมภาษีแล้ว  19,785 บาท     ตั๋วแบบGV2          อายุตั๋ว 14 วัน

เพิร์ธ                      ราคารวมภาษีแล้ว   23,055 บาท    ตั๋วแบบเดี่ยว          อายุตั๋ว 14 วัน

ปารีส                     ราคารวมภาษีแล้ว   35,135 บาท    ตั๋วแบบเดี่ยว          อายตั๋ว 14 วัน

**ออกตั๋วเดินทางภายใน 30กันยายน2557 และเดินทางขาออกภายใน15ธันวาคม2557.

** เงื่อนไขตั๋ว เดินทางในช่วง 22-25ตุลาคม และช่วง 4-7ธันวาคม 2557 ชาร์ตเพิ่ม 1,000 บาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ข่าวสารสายการบิน

ข่าวสารสายการบิน

16วันราคาพิเศษ

ขอแนะนำโปรโมชั่น 16 วัน ราคาพิเศษในเส้นทางระหว่างประเทศ โดยการบินไทย

สามารถออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ 16-31ตุลาคม 2556นี้ี

เดินทางตั้งแต่ 16 มกราคม - 31มีนาคม 2557  

โดยทุกเส้นทางอายุบัตร 1 เดือน  และราคาที่แจ้งเป็นราคาที่รวมภาษีน้ำมันแล้ว

ฮ่องกง(ไป-กลับ)ราคาเริ่มต้น 4,800 บาท

โซล(ไป-กลับ)ราคาเริ่มต้น 16,500 บาท

นาริตะ(ไป-กลับ)ราคาเริ่มต้น 19,000 บาท

โอซาก้า(ไป-กลับ)ราคาเริ่มต้น 19,000 บาท

ไทเป(ไป-กลับ)ราคาเริ่มต้น 10,200 บาท

มะนิลา(ไป-กลับ)ราคาิเริ่มต้น 10,900 บาท

สิงค์โปร(ไป-กลับ)ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท

คุนหมิง(ไป-กลับ)ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท

ยังมีเส้นทางออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกา

โทรด่วนที่ 02-8870291 มือถือ 087-1599348

เช็คราคาและไฟล้ท์ได้ก่อนวันนี้เพื่อสำรองที่นั่ง

Subcategories

Infomation

ติดต่อคุณแบงค์
02-8870291, 02-8726433  กด 4, 087-1599348      
(กรุณาแจ้งว่าเป็นลูกค้าจาก Website)
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adress

123/24 Soi 21/1 Budhamonton 2
RD.Taweevattana Salathammasop  District, Bangkok 10170

Hot Line!!

Tel.+66(0)28870291,
02-8726433 กด 4

Cell Phone. 66(0)87-1599348

Fax. +66(0)2-8870291

Bangkok Office

09.00 a.m.-06.00 p.m.
Monday - friday

09.00 a.m.-01.00 p.m.
Saturday